A település környezete

A Mecsek északi előterében fekszik a dombvidékre épült Baranya megyei falu Nagyhajmás.

A 6539 számú közúton megközelíthető falu Pécstől 55, Dombóvártól 16, Mágocstól mindössze 7 kilométerre helyezkedik el. A falun áthaladó forgalom nem jelentős, csendes nyugodt környezet várja az idelátogatókat.
A századok nem múltak el nyomtalanul a falu felett. Hasonlóan a környékbeli falvakhoz a háború, a kitelepítések nagymértékben csökkentették a lakosságot. A körzetesítés ugyancsak hátrányosan érintette a falu fejlődését. A falu portái az egykoron nagyszámban itt élő svábok és németek jelenlétéről árulkodnak.

A ma 460 lelket számláló Nagyhajmáson megközelítőleg 150 lakóépület van. A házak zöme hosszútornácos, faragott oszlopos, míves kivitelezésű. Jellegzetes, és a faluban még jól megfigyelhető az un. "keresztpajtás" építési mód. A pajtákat, istállókat a lakóház után, arra merőlegesen (keresztbe) építették, és a lakóházhoz hasonlóan ezeket a melléképületeket is oszlopokkal látták el.
A két egymással szemközti dombra épült templom szintén tanúbizonyságot tesz a századok során itt élő népesség összetételében bekövetkezett változásokról. A katolikus templom mostani sekrestyéje feltehetően a XII. században épült. Majd 1836-ban Nepumuki Szt. János tiszteletére építették hozzá a templomot, így nyerte el mai formáját. A templom oltárképe az utolsó Dorfmeister -kép, melyet a művész már nem is fejezhetett be.
Az evangélikus templomot 1928-ban építették. A környéken ez az egyetlen olyan templom, melynek oltárképe Jézus feltámadását ábrázolja. Az egyszerű, szép belsővel rendelkező templom éke, a még ma is jól működő Angster orgona.
A községben élők nagyobb része katolikus és csak néhány család evangélikus.

Egy a XIX. századot idéző felújított épületben működik a 30 férőhelyes Óvoda.
A falu fiatalsága a Művelődési Ház klubtermében él közösségi életet, működtetik az Ifjúsági Önkormányzatot. A Művelődési Ház számos rendezvény, összejövetel, mulattság helyszínéül szolgál.
A Szolgáltató Házban három pályázati úton nyert számítógéppel, internetes kapcsolattal felszerelt, irodai szolgáltatásokat nyújtó terem működik.
A településen általános iskola nincs. A hajmási gyerekek többsége Mágocson, néhány gyermek Bikalon ill. Egyházaskozáron végzi általános iskolai tanulmányait.
Az Önkormányzat a mágocsi általános iskolában 11,7%-os tulajdonrésszel rendelkezik. A középiskolás korú diákok leginkább a közeli Dombóváron, Lengyelen, Pécsen vagy Komlón tanulnak tovább.

A mágocsi körjegyzőséghez tartozó Önkormányzat kirendeltségi szinten működik a Nagyhajmás, Fő u. 35. szám alatt lévő Polgármesteri Hivatalban.
A 2004 májusától foglalkoztatott falugondnok munkája tiszta, rendezett faluképet eredményezett. Ehhez hozzájárulva facsemeték ültetésével, virágosítással kezdte meg munkáját a szintén 2004-ben alakult Őszi Kikerics Faluszépítő Egyesület. 2003 decemberétől képzett szociális gondozó nyújt segítséget a rászoruló idős embereknek.

A dombvidékre épült település egyetlen, széles utcája sok helyen vén diófákkal, vadgesztenyefákkal, virágokkal szegélyezve fut végig a falun. A környék erdei, a dombok lankái közt meghúzódó szép völgyek kirándulásra, barangolásra csábítanak.

Oldalmenü
Naptár